امروز: یکشنبه 31 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
بلوک کد اختصاصی

تحقیق:مدیریت و مكانیابی مراكز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

تحقیق:مدیریت و مكانیابی مراكز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییدسته: عمران ونقشه کشی
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

تحقیقمدیریت و مكانیابی مراكز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

مقدمه :

در زندگی روزانه ،هر یك از ما به نحوی با رفت و آمد سئ و كار داریم خواه بصورت یك عابر پیاده خواه به صورت راننده و یا استفاده كننده از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی ،به هر حال حسن این مساله ، محشور بودن با مساله و مشكلات است ولی باید دانست كه میان درك مشكلات وپیاده كردن راه حل های مناسب ،برای ان ها فا صله قابل ملاحظه ای وجود دارد.

مدت مدیدی است كه از هرسو مشكلی به نام ترافیك در شهرهای بزرگ مطرح است وراه حل های عجیب وغریب وزیادی جهت رفع آن ارائه می شود ولی به زودی متوجه خیالی بودن آن شده وبه راحتی كنار گذاشته می شود .

پیشرفت های عظیم علمی و تفكیك های جدید ، پیاده كردن راه حل برای مشكلات ترافیك نیازمند اطلاعات ودانش و بینش خاصی است . این تحقیق در صدد آن است تا نشان دهد چه عواملی در ایجاد ترافیك خیابان كوهسنگی به عنوان یك شریانی درجه ی 2 موثر است وپس از برداشتن این مشكلات با توجه به مطالعات كتابخانه ای انجام شده راه حلهایی در چهارچوب این تحقیق ارائه

می گردد.

طرح مسئله

1-    چگونگی ایجاد ترافیك با توجه به توسعه ی راهها در شهر ؟

2-    معیارهای برنامه ریزی در سیستم حمل ونقل چیست ؟

3-    نمونه های راهكارها به كارگرفته در جهت مهار ترافیك در كشورهای مختلف چگونه است ؟

4-    مفهوم معبر چیست؟

5-    ارائه راه حل برای مشكلات ترافیكی محدوده یمورد مطالعه چیست؟

6-    ارائه راه حل برای مشكلات ترافیكی در محدوده های مورد مطالعه؟

دكتر منوچهر فرج زاده

دانشگاه تربیت مدرس

هوشنگ سرور

دانشجوی دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

شماره مقاله:555

مدیریت و مكانیابی مراكز آموزشی با استفاده از سیستم اطلا عات جغرافیایی

( مطالعات موردی : فضای آموزشی مقطع راهنمایی منطقه هفت طهران)

خلاصه

تخصیص فضا به كاربریهای آموشی یكی از موضوعات مهمی است كه در برنامه ریزیهای شهری مورد توجه می باشد. به دلیل حساسیت كاربریهای آموزشی از نظر مسایل مختلف محیطی ، نحوه ی تخصیص كاربریها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با تشكیل پایگاه اطلاعاتی منطقه ی 7 آموزش وپرورش تهران از متغیر های تاثیرگذار از جمله جمعیت ; كاربری مطلوب شهری ومكان مدارس موجود ; عامل سازگاری ومطلوبیت این مكان ها با بهره گیری از تكنیك سیستم اطلاعات جغرافیایی ( ساج ) مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه توزیع فضا های آموزشی از توزیع موزونی برخوردار نبوده ونیازمند سامان دهی مكان های فعلی واحداث 21 مكان جدید آموزشی بادر نظر گرفتن استانداردهای لازم می باشد.

واژه های كلیدی : برنامه ریزی شهری ; فضاهای آموزشی ; ایران : ساج

مقدمه

كابری های متنوع در شهر بخصوص كابری هایی با تقاضای بیشتر مانند كاربری های آموزشی به دلایل زیادی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهر ، مشكلات مالی بخش آموزش وپرورش وعدم آشنایی مسوولین با موازین علمی مكان یابی در پاسخ گویی به نیازهای جمعیت دانش آموزی با مشكلات زیادی مواجه هستند . این مساله در مناطق شهری بزرگ به دلایل متنوعی مانند تراكم بالای جمعیتی ، قرارگیری كاربری های مزاحم – مراكز نظامی ، صنعتی ، بزرگراه ها وراه های عبوری اصلی – باشدت بیشتری مطرح بوده واین مسئله موجب عدم دسترسی بهینه دانش آموزان به فضاهای آموزشی و همجواری باكاربی های نامطلوب ودر نتیجه افت كیفیت تحصیلی می شود.

به طور كلی هدف از مكان یابی فضاهای آموزشی به حداكثر رساندن دسترسی ها یا به حداقل رساندن سفرهای درون شهری برای جمعیت استفاده كننده از این خدمات می باشد، بطوری كه هیچ یك از دانش آموزان با توجه به مدارس مورد تقاضای خود مسافت بیشتری را نداشته باشند.

رسیدن به این هدف مستلزم توزیع فضایی مناسب این مراكز در سطح شهر می باشد.

كاربری های خدمات شهری جهت ارائه تهسیلات بهتر برای شهروندان نیازمند یك سری اصول وقواعد علمی مكان یابی می باشند. این موازین ، مكان یابی بهینه كاربی ها از لحاظ شعاع دسترسی ، سازگاری همجواری های مختلف، سنخیت كاربری ها با یكدیگر وآستانه هر كدام از آن هارا مورد تایید قرار می دهد. كاربری های آموزشی نیز به لحاظ اهمیت كاركردشان ، نیازمند رعایت ضوابط ، اصول ومعیار های برنامه ریزی كاربری زمین در مكان یابی مراكز آموزشی می باشند ، لیكن اعمال چنین معیارهایی برای مكان گزینی مراكز آموزشی به ویژه مراكز آموزشی شهرهای بزرگی نظیر تهران نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات فضایی ، مكانی وتوصیفی می باشد كه تلفیق وتجزیه وتحلیل آن ها تنها با استفاده از ابزارهای جدید در شهر سازی وبرنامه ریزی شهری همچون ساج امكان پذیری می باشد.

امروزه بر عموم متخصصان ومدیران شهری مشخص گردیده است كه مدیریت واداره امور مختلف شهرها با ابزارهای سنتی غیرممكن می باشد. اهمیت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری با گسترش بسیار وسیع شهرها وافزایش سرسام آور حجم اطللاعاتی كه باید برای مدیریت شهری پردازش شوند روشن شده است . استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات شهری ومكان یابی مراكز خدمات در شهر ، اندك زمانی است كه اطلاعات در جهان وكشور ما توسط متخصصین متداول شده است ولی در عین حال دامنه فعالیت وكاربری آن خیلی سریع وفشرده در محافل علمی بكار گرفته شده است . در زمینه ی استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و مدل های مختلف آن مانند مدل تعیین مناطق حاشیه ای وشبكه در مكانیابی وتعیین موقعیت مكانی مطلوب ، تجارب مختلفی وجود دارد ، از جمله در شهر كپنهاك دانمارك برای تحلیل ومكان یابی مراكز آموزشی از مدل شبكه استفاده شده است] 1 [  در این مطالعه ابتدا محل سكونت دانش آموزان ( بلوك مسكونی ) ، محل تحصیل آنها (مدرسه مورد نظر ) وشبكه های دسترسی اصلیوفرعی در نقشه های با مقیاس 5000/1 مشخص گردیده است. همچنین اطلاعات در زمینه میانگین تعداد ماشین های در حال عبور از تقاطع ها ، سرعت متوسط وسایط نقلیه ، حجم ترافیك ، عرض پیاده روها، مسیر چهارراه ها یا میادین ، تسهیلات گذرگاه ها مانند چراغ های راهنمایی و … جمع آوری گردیده است ، سپس با استفاده از توابع تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( ساج) به تحلیل ومكان یابی این مراكز با توجه به شبكه های ارتباطی ومعیارهای انتخاب شده پرداخته شده و بهترین وكوتاهترین مسیرها از منزل تا مدارس مشخص گردیده است . با توجه به مسیرها وراههای انتخاب شده مكان های بهینه برای ایجاد مدارس در سطح شهرتعیین شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق:مدیریت و مكانیابی مراكز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی , تحقیقمدیریت و مكانیابی مراكز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر